מתחם שלמה המלך | לוד

256 יח"ד 1,000 מ"ר מסחר
דילוג לתוכן